วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หนังสือชุดสรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ก.พ.3 วุฒิ ป.ตรี

หนังสือชุดสรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ก.พ.3 วุฒิ ป.ตรีสารบัญ 
เลขอนุกรม
เลข Operation
เลขเชิงกล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การแก้ปัญหาโจทย์๋คณิตศาสตร์ทั่วไป
เงื่อนไขสัญลักษณ์
เงื่อนไขภาษา(สรุปความ)
เงื่อนไขเหตุผล
เงื่อนไขการเปรียบเทียบเชิงปริมาณหรือสดมภ์
เงื่อนไขมิติสัมพันธ์
เงื่อนไขความสมเหตุสมผล
การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ
แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข (อนุกรม)
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
แนวข้อสอบ เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่องสดมภ์
แนวข้อสอบการสรุปผลเชิงตรรกะ
  สรุปด้านภาษา
การเขียนและการใช้คำไทย
การใช้คำในภาษาไทย
การใช้คำสุภาพ
คำสุภาพและราชาศัพท์
   แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ เรื่องความหมายการใช้คำหรือกลุ่มคำ
แนวข้อสอบ เติมคำ-กลุ่มคำในช่องว่าง
แนวข้อสอบการอ่านบทประพันธ์
แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
แนวข้อสอบ ประโยคที่ใช้คำได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบ ประโยคที่ใช้คำไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบ การสะกดคำให้ถูกต้อง
แนวข้อสอบ เรื่องคำตรงข้าม
แนวข้อสอบ คำราชาศัพท์
แนวข้อสอบ การสรุปความ และการตีความการอด่านบทความสั้นและบทความยาว

ส่งเป็นหนังสือ ราคา300 บาท 
พัสดุไปรษณีย์ แบบธรรมดาทั่วไป 30 บาท
พัสดุไปรษณีย์ ด่วน EMS 60 บาท
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่ 
เลขที่บัญชี 188-206843-2
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์) 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 0843767277 Email fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน 
รายละเอียดแนวข้อสอบ 
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์ 
รายละเอียดแนวข้อสอบ 
ส่งมาที่ คุณกิตติยา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น